Demokrat Parti’nin kurduğu tahkikat komisyonu mevzuata uygun mudur?
1924 anayasasında yargı bağımsızlığı yoktur. Meclis, istediği mahkemeyi kurabilir. İstediği kazai faaliyeti yürütebilir. Tahkikat komisyonu bu anayasaya ve TBMM dahili nizamnamesine göre kurulmuştur.
28 Ekim 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar