Suizan edilen kimse hakikaten haram olan o işi yaptıysa yine de ona suizan etmek günah olur mu?
Suizan, zan üzeredir. Burada zan yok, yakîn var. Ama o işin bir tevili varsa, hüsnü zan lazımdır. Sarhoşlukla meşhur biri meyhaneye girerken görülse, hüsnü zanna lüzum yok. Ama böyle bilinmeyen biri girmişse, hüsnü zan edilir. Mesela adres sormaya girmiştir denir.


17 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar