İşçi ihbar müddetine uymadan işten çıkarılırsa işverenin ihbar tazminatı ödemesi lazımdır. Bu davayı almak caiz midir?
Kıdem tazminatı caiz değildir; ihbar tazminatı caizdir. Çünki kiralayan, kiracıya örfe uygun müddet vermelidir. Vermemişse, bunun hâsıl ettiği zararı öder. Bu davada işçinin vekili olmak caizdir.


10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar