Mustafa Kemal Paşa’nın reisicumhur seçildiği 1923’deki ikinci mecliste mecmu mebus sayısı kaçtır?
264 mebustan 158’i müspet rey vermiştir.
10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar