Bir arkadaşım yeni açacağı mağazaya ortaklık teklif etti. Her ay muayyen bir kâr verecek. Ortaklıktan çıkmak istersem, bir ay zarfında verdiğim parayı geri alabileceğim. Bu ortaklık bedeli mukabilinde arkadaşımın dairesine ipotek koydurabilir miyim?
Ortak olmak câizdir. Elde edilecek kâr yüzde olarak kararlaştırılır; miktar olarak değil. Ortaklar istediği zaman ortaklığı bozabilirler. Bu takdirde koyduğu sermayeyi geri alır. Kâr ve zarara ortaktır. Mutlaka kâr taahhüt edilemez. Ortaklık karşılığı rehin yapmak caiz değildir. Çünkü koyduğunuz sermaye, alacak değildir.
10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar