İlmihalde, kaza edemeden ölen birinin namazları için de oruçta olduğu gibi ıskat yapılması için bütün âlimlerin sözbirliği vardır, ifadesi geçiyor. Burada namaz ıskatı için icma olduğu bildiriliyor. Halbuki bildiğim kadarıyla sadece Hanefi mezhebinde yalnız İmam Muhammed’in namaz ıskatı yapılabileceğine dair ictihadı vardır. Burayı nasıl anlamalıdır?
İcma (sözbirliği) olan namaz ıskatı, değil oruç ıskatı. Namaz buna kıyas edilmiş. Namaz ıskatı olmaz diyen, oruç ıskatı da olmaz demeye getiriyor ve icmaya karşı geliyor.
10 Ekim 2021 Pazar
10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar