Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları neden farklı gösteriliyor?
Osmanlı İmparatorluğu 6 asır sürdü. Farklı tarihlerde farklı sınırlar olması tabiidir. Aynı devirde de ülkenin tam olarak nerelere hâkim olduğu, bu hâkimiyetin mahiyeti, dolayısıyla sınırlar kati olarak bilinebilir değildir. Afrika ve Arabistan içlerinde tam bir hükümet nüfuzundan söz edilemez.İmparatorluk en geniş sınırlara Sultan IV. Mehmed zamanında 1669'da Girit'in fethiyle ulaşmış; 1699'da hatırı sayılı toprak kaybetmiş ve bundan sonra da bu kayıplar artarak devam etmiştir.
10 Ekim 2021 Pazar
10 Ekim 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar