Sakat birisi için imalat hatası demek mahzurlu mudur?
Yaratma sıfatına noksanlık izafe edildiği için küfrdür. Ama mesela kötü bir çevrede yetiştiği halde iyi davranan birine imalat hatası demek caizdir.
14 Eylül 2021 Salı
14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar