Defli ilahi söylemek dinlemek caiz midir?
Defin cevazı ile alakalı hadis-i şerife ve asr-ı saadetteki bazı hadiselere istinaden bazı meşayih ve ulemaya göre caiz ise de, Nakşibendi meşayihi umumiyetle müsaade etmemiştir.


14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar