Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’nün arasındaki ihtilafın sebebi nedir?
İkisi Suriye cephesinden beri birbirine çok yakındır. Birbirlerini iyi anlamış ve her zaman tesanüt (dayanışma) içinde olmuşlardır. İsmet İnönü, 15 sene Gazi’ni başbakanlığını yapmış; onun her icraatını, her inkılabını yürekten destekleyen ve icraya sokan adam olmuştur. Gazi’nin idare tarzı ve hayat tercihinden rahatsızlık duyan bir kesim, daha farklı gördükleri İnönü’nün etrafında toplanmaya başlayınca, 1930’lardaki Serbest Fırka tecrübesiyle Gazi, İnönü’ye haddini bildirmiş ve onun karizmasını sarsmayı denemiştir. İngiltere’nin Dizbağı Nişanı vereceği dedikodusu üzerine, Gazi ile İnönü arasında sofrada bir münakaşa yaşandığı söyleniyorsa da, bu bir husumete yol açmamıştır. Gazi’ye söz söyleyemedikleri için, İnönü’yü tenkit edenler, insanları aldatmamalıdır. Hele Gazi’nin İnönü’nün idam emrini verdiği ve bu sebeple vasiyetinde çocuklarına mal bıraktığı iddiası safsatadan ibarettir.


14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar