Tefsir âlimlerinden Âdem aleyhisselâmın ilk insan olmadığını söyleyen var mı?
Âdem aleyhisselamın ilk insan olduğunda icmâ vardır. Bu icmâ, Kur’an ve sünnete istinad eder.
14 Eylül 2021 Salı
14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar