Tefsir âlimlerinden Âdem aleyhisselâmın ilk insan olmadığını söyleyen var mı?
Âdem aleyhisselamın ilk insan olduğunda icmâ vardır. Bu icmâ, Kur’an ve sünnete istinad eder.
14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar