Sunusîler Ehl-i sünnet midir?
Sunusilik (Senusiyye) Ehl-i sünnet bir tarikattir. Mensupları, tek tek değerlendirilmelidir.


14 Eylül 2021 Salı
Alakalı Başlıklar