Bir genç kızın ihtiyaç zuhur edince sükûnet bulmak için istimnâ yapması câiz midir? Hayz hâlinde olması hükmü değiştirir mi?
Erkekten farkı yoktur. Değiştirmez.
12 Ağustos 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar