Yaptığımız işlerde, dört mezhebden birine değil de, her biri birer müctehid olan sahabîlerin kitaplarda bildirilen görüşlerine uymak câiz midir?
Sahâbîlerin, hatta sonra gelen âlimlerin kitaplarda beyan edilen kavillerine uymak câiz değildir. Zira bu kaviller sıhhatli ve tam şekilde bize ulaşmış değildir. Başka eserlerde rivayet olarak zikredilir. Bu sebeple bunlarla amel edilmez.


12 Ağustos 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar