Varant caiz midir?
Varant usulünde, yatırım enstrümanları vardır. Bunlar belli bir hisse senedinin, endeksin ya da pamuk, petrol, altın, gümüş gibi emtiaların fiyatlarına göre artıp azalmaktadır. Artış azalış oranları hisse senedine göre çok daha fazladır. Hisse senedi bir günde en fazla %10 yükselirken, varantlar %300-400 gibi yükselişler yapabilmektedir. Tabii ki aynı şekilde düşüş riski de hisse senedine göre çok daha fazladır. Alım ve satım varantı diye iki türlüdür. Alım varantları, bu varantın dayanak varlığı olan hissenin ya da petrolün fiyatıyla doğru nispette iken, satım varantları ise ters nispetlidir. Misal, petrol satım varantı almışsa, petrolün düşmesini ister ki varantı yükselsin. Fakat bu varantların vadesi de bulunmaktadır. O vadenin sonunda, dayanak varlık olan hisse ya da petrol fiyatı başta hedeflenen fiyata ulaşmamışsa, varantın değerinin sıfırlanma hâli bahis mevzuudur. Ama daha ziyade vadenin sonu beklenmeden hisse senetleri gibi gün içinde alınıp satılmaktadır. Hisse senedinden farkı, vadesinin bulunmasıdır. Hisse senedi alıp satmak için söylenen her şey burada da caridir. Bunda garer bulunan satışlar da vardır. Garer bulunan satış caiz değildir.


29 Ağustos 2021 Pazar