Osmanlı kanunnamelerinde şartları tahakkuk etmemiş zina suçuna para cezası verilmesi meşru mudur? “Had suçunun şartları sabit olmadığı zaman, verilecek ta’zir cezası, had cezasından ağır olamaz” hükmü gereğince, azami 99 sopa ya da 49 sopa vurulması gerekmiyor mu? Para cezası, cezayı değiştirmek manasına gelmez mi?
Bir suça had cezası verilebilmesi için aranan şartların tahakkuk etmemesi hâlinde, bu fiile verilecek ceza had cezasını geçemez. Kölenin hadd-i zinası, 50 celde olduğuna göre, azami 49 celde verilebilir. fazla olamaz. Ama az olabilir. Bu hükümdarın veya kâdının takdirindedir.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar