Sultan Abdülhamid’in Abdullah Quilliam isminde müslüman olmuş bir İngilize şeyhülislam unvanı verdiği doğru mudur?
Doğrudur. Bu kişi ihtida edip, İstanbul’a gelmiş ve Sultan Hamid ile görüşmüş; iltifat görmüştür. İngiltere’de cami açmış; birçok kişinin hidayetine vesile olmuştur. Ancak bir İslam âlimi değildir. Reaksiyon çekmemek ve hüsnü kabul görmek adına bazı yanlış icraatlar yapmış olabilir. Bu sebeple tenkit edilmiştir. Sultan Abdülhamid kendisini siyasi sebeplerle desteklemiştir. O da ölene kadar Osmanlı hilafetine bağlı kalmıştır. Bu sebeple İttihatçılar kendisine İngiliz ajanı demişlerdir.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar