Şafii mezhebindeki bir velinin kabrini ziyaret eden Hanefî ayakkabılarını çıkarmalı mıdır?
Kabir ziyaretinde ayakkabı çıkarmak dinî bir husus değildir. Tasavvuf edebindendir.


16 Ağustos 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar