Akaid kitaplarında geçen, bir memlekette Müslümanların halifesi yoksa esaret hayatı olur, ibaresindeki esaret hayatı ne demektir?
Gayrı müslim hükümetin tayin ettiği Müslüman vali, ahkâm-ı İslamiyeyi tatbik ederse, buna itaat olunur. Tatbik edemezse veya vali de gayrı müslim ise, Müslümanlar, içlerinden birini müftü, emîr tayin ederler. Bu müftü, ahkâm-ı İslamiyeyi icra eder. Buna da imkân olmazsa, esaret hayatı olur. Darülharpte bulunan Müslüman esirin, onların malına ve canına karşı işlediği taarruz fiili cezasız kalır. Esiri serbest bıraksalar, rahat dolaşsa, çalışıp kazansa da, böyledir. Çünkü onlara söz vermiş, müstemin olmuş değildir. Fakat fitneye sebep olmak ve kendini tehlikeye atmak haramdır. Böyle yerlerde Cuma, bayram namazı farz olmaz. Faiz alabilir. Fasid muamele yapabilir. Bunun dışında ibadet mükellefiyeti ve helal haram hükümleri umumiyetle devam eder.


5 Ağustos 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar