Yurt dışındaki bir projeye eleman bulan kişiye, bu proje sahibi ücretleri toptan gönderse, bu kişi de nasıl olsa ayrı ayrı bankadan gönderseydi, banka bundan havale ücreti kesecekti diyerek her birinden muayyen bir meblağ kesse, caiz midir?
Ücretin ödenmesine vekil ise, eğer vekâlet ücreti konuşulmamışsa ücret tahsil edilemez. Böyle bir kesinti yapamaz. Bunun önceden konuşulması lazımdır. Ya parayı gönderen veya paranın sahibi ile anlaşmak lazımdır. Ancak hiç kimse karşılıksız bir iş yapmaya zorlanamayacağı için, eğer bu işi karşılıksız yapıyorsa ve işi de bu ise, o takdirde ecr-i misil, yani emsal ücret alabilir.


28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar