Seferilik mesafesinde çeşitli kitaplarda farklı miktarların yazmasının sebebi nedir?
Sefer müddeti üç günlük yoldur. İbni Abidin der ki: “Âlimlerin hepsi, üç günlük yolu, fersah denen ve bir saatte gidilen yolun mesafesi ile bildirmiştir. Bir kısmı, 3 günlük yol 21 fersah; bir kısmı, 18, bir kısmı da 15 fersah, demiştir. Fetva ikinci kavle göredir.” Demek ki, ekseriyetin fetvasına göre, bir merhale, yani bir günde gidilen yol, arızasız olan düz yerde 6 fersahtır. Bir fersah 3 mildir. Bir merhale 18 mil, 3 merhale 54 mil olur. Bir mil, 4 bin zra’dır. Bir zra, 24 tır. Bir parmak genişliği, ortalama 2 santimetredir. Bir zra, 48 santimetre, bir mil 1920 metre, bir fersah 5760 metredir. Bir merhale, 34, 560 kilometre; 3 günlük yol da, takriben 104 kilometre olmaktadır. Bu rakamı Zuhayli ve Diyanet İslam Ansiklopedisi fersah ve arşın maddesinde 100 km olarak vermiştir. Bu mikdar takribidir. Mesele bir parmağın eninin hesaplanmasından kaynaklanır. Bazıları bu mesafeyi fetva verilmemiş kavillerle hesap etmektedir. Üç mezhebde ise, sefer mesafesi, iki merhaledir. Bu da, 16 fersah, yani 48 mildir. Şu halde sefer mesafesi, 80,640 kilometredir. Şâfiî mezhebinde mil daha kısadır. (El fıkhu alel mezahibil erbaa)


28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar