Şehitlerin bedeni çürür mü? Anadolu’daki binlerce şehidin bedenine neden rastlanmıyor?
Peygamberlerden maada herkesin cesedi çürür. Bu tabiat kaidesidir. Çürümeyenler fiziki şartlar veya mumyalama sebebiyledir. Cesedin geç çürümesi makbul ise de, çürümeyenler fiziki şartlar veya mumyalama sebebiyledir. Çürüyüp çürümemek hayra veya şerre delalet etmez.
28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar