Peygamber olmadığı halde vahiy alan var mıdır?
Vahy, peygamberlere mahsustur. Kur’an-ı kerimde peygamber olmayan bazı kişilere, hatta hayvanlara vahy edilmesi, ilham manasınadır.


28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar