Tazir suçunun cezasının, had ve kısas suçunun cezasından fazla olması mümkün müdür?
Mümkündür. Ancak had suçunun şartları sabit olmadığı zaman, verilecek tazir cezası, had cezasından ağır olamaz. Mesela 4 şahit yerine, 3 şahitin gördüğü zina cezasında had cezası olan 100 değnek vurulamaz. Daha az olması icap eder. Bu mikdarda ulema ihtilaf etmiştir.


20 Temmuz 2021 Salı
Alakalı Başlıklar