73 fırka hadisindeki ehli sünnet haricindeki fırkaların cehennem olmasından kasıt nedir?
Bidat itikadı da büyük günahlardandır. Başka günahı olsun olmasın Ehl-i sünnet olmayanlar itikadındaki bozukluk sebebiyle cehenneme gidecektir. İtikadı küfre varmışsa, cennete gidemez. Bugünki ehl-i bidatin bir kısım ehl-i kıbledir; bir kısmı da aşırı gidip küfre düşmüştür
20 Temmuz 2021 Salı
Alakalı Başlıklar