Pantolonunda para büyüklüğünde delik olan kimsenin namazı sahih midir?
Erkek olsun kadın olsun örtecek bir şey varken, yani bile bile avret olan uzuvlarından herhangi birisinin dörtte birinin açılması namazın sıhhatine manidir. Dörtte birinden az kısmı açılması namaza mani değildir. İmam Ebu Yusuf'a göre bir rükün eda edecek kadar bir zaman açık kalırsa, İmam Muhammed’e göre bir rükün eda edilirse namazı bozar. Binaenaleyh kasıtsız olarak açılması namaza mani değildir. 1/4 den az açıklık namaza hiç mani değildir mekruhtur.


20 Temmuz 2021 Salı
Alakalı Başlıklar