Medine İslam Üniversitesi’ni tavsiye eder misiniz?
Medine’deki Câmiatü’l-İslâmiyye, Vehhabiliğin dünyadaki merkezidir. Bir ehl-i sünnet gence hiç tavsiye edilmez.
20 Temmuz 2021 Salı
Alakalı Başlıklar