Cenab-ı Peygamberin bahsettiği 73 fırkanın isimleri nedir?
Bunların isimleri çeşitli kitaplarda mesela Günyetuttalibin kitabında vardır. 5 tanesi ana başlığı ifade eder: Haricilik, Şiilik, Mutezile, Mürcie ve Cebriye. Bugün ilk ikisine ilaveten Vehhabilik de bidat fırkalarından sayılmaktadır.


20 Temmuz 2021 Salı
Alakalı Başlıklar