1906 yılında, Bulgaristan'da bulunan Uzuncaova Camii’nin Bulgarlar'a jest olsun diye padişah tarafından kiliseye çevrildiği doğru mudur?
Gülünçtür. O zaman Bulgaristan ayrı devletti. Camiyi zorla kiliseye çevirdiler. Osmanlı hükûmet diplomasi yoluyla uğraştığına, ama muvaffak olamadığına dair arşivde vesikalar var. Ne yapacaklardı, ordu çekip Bulgaristan’a mı gireceklerdi?


15 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar