Peygamberlerin gösterdiği mucizelerin hikmeti bilinmese de “sebep-netice” şeklinde görmek caiz midir?
Mucizeler tabiat kanunları içinde; ancak insanların yapamayacağı şeylerdir. Umumi izafiyet teorisi bugün bunu gösteriyor. Şimdi insanlar dünyanın herhangi bir yerinde zamanı normal bir zamandan daha yavaş veya daha hızlı bir hale getirebiliyorlar. Ama çok lokal ve çok mahdut bir şeydir. Mucizenin hem literal manası itibariyle hem de tahakkuk edişi itibariyle insanı aciz bırakıyor oluşu, onun tabiat kanunları dışında cereyan etmiş gibi gösterir. İnsan milyonlarca güce sahip bir bomba ile ayı parçalayabilir veya çok güçlü bir rampa ile bir araya getirebilir. Fakat bunu yapabilen şimdi bile yoktur. Allahü teala bastondaki cansız hücreleri tıpkı Adem aleyhisselâmı yarattığı gibi canlı hâle getirebilir ve baston yılana dönüşebilir. Bunların hepsi tabiat kanunları içindedir; ancak insanların yapamayacağı şeylerdir. Zaten mucizenin farkı da budur. Şakk-ı kameri, ay tutulması gibi izah etmek olacak iş değildir. Bir kimse baraj ve bend yaparak suyu tutabilir. Ama Musa aleyhiselâm gibi asasıyla suyu yaramaz.


15 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar