Mâlikîye göre gusül abdesti alan bir Hanefînin, âdeti bitti gibi olup normal akıntı olsa, temizlendim diye düşünüp namaz kılsa, 10. gün tekrar leke gelse, bazen 13 bazen de 15. güne kadar leke olsa, 13 ya da 15 gün beklemesi mi lazımdır?
Aşağıdaki kâidelere dikkat edilerek hareket edilir: Hanefi'den farklı olarak, Mâlikî'de hayz olabilme şartını haiz günlerde kan gelen günler hayz, gelmeyen günler temizliktir. Hatta hayzın asgari müddeti yoktur. 1 saat bile hayz olabilir. Mesela, 1 gün kan, 1 gün temizlik, 1 gün kan ve sonrasında 15 gün veya daha fazla temizlik görse, Mâlikî'de aradaki 1 gün temizlikte ibadetler yerine getirilir; guslden sonra vaty caiz olur. Sadece kan görülen 2 gün hayz olur. Hanefi'de ise, bu 3 günün hepsi hayz olur. Aradaki temizlikte vaty caiz olmaz. Hatta vaty için hayz âdeti kadar günün dolmasını bekler. Hanefi'de iki kan arasında 15 günden az temizlik varsa, bu iki kan arası hep aktı kabul edilir. Mâlikî mezhebinde, bir kadının göreceği hayzın azami müddeti, hayz âdetlerinden en uzun sürenin 3 gün fazlasıdır. Ancak hayz müddeti, 15 günü geçemez. Hanefi'deki "hayz âdeti" mefhumu, Mâlikî'de en uzun gördüğü hayza tekabül etmektedir. Mesela, en uzun hayzı 5 gün olan bir kadın, sonraki ay 10 gün kan görse, bunun ilk 8 günü (5 +3) hayz; sonraki 2 günü istihaza olur. Sonraki ay yine 5 gün kan görse, hayzı 5 gün olur. Diğer bir misalde, Mâlikî mezhebine göre gördüğü hayzların en fazla olanı 10 gün ise, bundan sonra görebileceği hayzın azami müddeti 10+3=13 gündür. Ancak 12, 13 ve 14 ise, görebileceği hayzın azami müddeti 15 gün olur. Hanefi mezhebinde hayz en fazla 10 gün sürebilir. Dolayısıyla, 10 günden sonra gelen kanlar istihazadır. Ta ki tek başına hayz olacak şartları sağlayana kadar. Mesela, hayz âdeti Hanefi'ye göre 10 gün, Mâlikî'ye göre en fazla gördüğü hayz müddeti de 10 gün olan bir kadın, 14 gün kan görse, Hanefi'ye göre ilk 10 gün hayz iken, Mâlikî'ye göre ilk 13 gün hayz olur. Dolayısıyla, ilk 13 gün ibadetlerini bırakır. Sonra her iki mezhebe göre temiz olduğunda, Mâlikî'de hayz kabul edilen 11, 12 ve 13. günler Hanefi'de hayz olmadığından, kılmadığı 3 günlük namazı kaza eder. Mâlikî'ye göre artık görebileceği hayzın azami müddeti, 15 güne çıkmıştır. Çünki, son gördüğü hayzın 3 gün fazlası, 15 günü aşmaktadır.
15 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar