Osmanlılarda donanmanın başında Kaptan-ı Derya olmasına rağmen, bir paşa seferin serdarı oluyor. Bu iki başlılık değil midir?
Kaptan-ı Derya deniz kuvvetlerinin başıdır. İdari ve siyasi bir makamdır, hükümetin mümessilidir. İlla sefere o gidecek diye bir kaide yoktur. Kara kuvvetlerinde de böyledir. Sefere padişah gidebilir, sadrazam gidebilir veya başka birisi gidebilir. Serdarlık askeri ve teknik bir iştir. Bugün de milli müdafaa bakanı sivildir; ama ona müşavir olarak erkân-ı harbiye reisi (genelkurmay başkanı) vardır. Her ne kadar Türkiye’de ters ise de.
15 Temmuz 2021 Perşembe
Alakalı Başlıklar