Molla Lütfi neden idam edildi?
Sultan Fatih ve Sultan Bayezid devri âlimlerinden Molla Lütfi, bazılarının iddia ettiği gibi hür düşüncesinden dolayı değil; saray kütüphanesinde çalışırken işlediği birkaç hıyanet ve cürümler sebebiyle idam edilmiştir. Arşivler bununla alakalı vesikalarla doludur. Her ne kadar kendisinden çok sonra yazılmış kitaplar, zındıklık, sapkınlık gibi sebepler atfetmekte ise de, esas sebep, sivri dili, hicivciliği, mübalağalı sözleri ile herkesi kendisine düşman etmiş olmasıdır. Nitekim Sultan Selim, Mısır seferinde, talebesi Kemalpaşazade'ye Molla Lütfi'nin idam sebebini sorduğunda, "Hased-i akran belasına uğradı" diye cevap vediği meşhurdur
9 Temmuz 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar