Enver Paşa’nın harflerin ayrı yazılması projesinden maksat neydi? 1926’da Bakü’de toplanan kongrede Sovyet idaresindeki Türk halklarının Latin alfabesini kabul etmeleri, dış Türklerle kültürel teması sürdürmek için harf inkılabını icap ettirmiştir, sözüne ne dersiniz?
1-Liderlik ve farklı görünmek hırsından kaynaklanıyor. Komitacılar, Kemalist reformların alt yapısını hazırlamaya çalışmışlardır.

2-Cumhuriyet ne Panislamist, ne de Pantürkist idi. Rusya’nın, Türk halkları için Arap alfabesi yerine Latin alfabesini kabulü 1918 tarihindedir. Bu, Türkiye Türkleri ile irtibatı kesmek içindi. Türkiye Latin alfabesine geçince, onları Kiril alfabesine döndürdü.


5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar