TDK’nin dilimizde yaptığı tahribatı iyi anlatan bir kitap tavsiye eder misiniz?
Peyami Safa, Osmanlıca Türkçe Uydurmaca; Nihad Sami Banarlı, Türkçenin Sırları; Abdurrahman Acer, Türkçenin Müdafaası; Agah Sırrı Levend, Türk Dilinin Gelişme ve Sadeleşme Evreleri; Kadir Mısıroğlu’nun 1000 Kelimeyi Boykot.


5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar