Dârülharbde yaşayan müslümanlar bir takım akitler yapmakta, bazı evraklar imzalamaktadır. Buna dair ihtilaflarda o ülkenin kanunlarına tâbi olmak caiz midir?
Dârülharbde yaşayan müslüman ferdî olarak şer’î kaidelere riayet eder. Mecbur kalınca darülharbdeki mahkemeye gider ve hakkını arar. Kalben gayrı şer’î bir kaideyi kabul etmek başka şeydir; hakkını aramak için kullanmaya mecbur olmak başka şeydir. Allahın indirdiği ile hükmetmeyenler… mealindeki âyet-i kerime, inkâr tarikiyle hükmetmeyenlere dairdir.


5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar