İslâm devleti hazineden müslüman ve zimmi vatandaşlara vatandaşlık maaşı bağlayabilir mi?
Evet. Hazret-i Ömer devrinde hazinedeki fazlalık, halka dağıtılırdı. Çünki hazine, tebaya aittir.


5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar