Sultan Abdülaziz’e Kraliçe Victoria’nın araba hediye ettiği, fakat şeyhülislamın şeytan arabası deyip karşı çıktığı doğru mudur?
Osmanlı tarihinde böyle cahil bir şeyhülislam gelmemiştir.
5 Temmuz 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar