Câiz olmayan her şey haram mıdır? Mekruh işlemek de buna girer mi?
Bir şey hakkında câiz değildir deniyorsa, bu haram olduğu mânâsına gelir. Mekruhlar câiz kısmına girer. Ama bu, mekruhun işlenmesi uygundur demek değildir. Câiz, yapıldığı takdirde ateş ile azab olmayan iş demektir. Mekruhlara ateş ile azab yoktur ama âhirette başka türlü bir itab (karşılık) vardır. Kitaplarda bir işe “câizdir” deniyorsa, bunun mekruh veya mübah olma ihtimali vardır. Bu sebeple câizdir denilen şeyi, aslını bilmiyorsa, yapmamak lâzımdır.


31 Temmuz 2012 Salı
Alakalı Başlıklar