Thomas Bauer isimli müsteşrik Müphemlik Kültürü kitabında şöyle diyor: "Mecelle’nin İslam hukuku bakımından nasıl bir yozlaşmayı temsil ettiğini, bununla İslam dünyasında ilk defa Yahudilerin ve Hıristiyanların da İslami medeni hukuk hükümlerine tabi kılınmış olmasına bakarak görebiliriz.” (S. 174) Buna ne dersiniz?
Çok cahilmiş. Mecelle, muamelat üzerine bir kanundur. Zimmiler, tarihin her devrinde muamelat ve ukubatta şer’î hukuka tâbi olmuştur. Ahval-i şahsiye davalarında (şahıs, aile ve miras) imtiyazları vardır. Bunları kendi ruhani meclislerine götürüp orada kendi dinlerinin hukukunu tatbik ettirebilirler.


13 Haziran 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar