Köy menşeli birinin soyadı kâhya ise ne manaya gelebilir?
Ağanın kâhyası olur. Aşiretin kâhyası olur. Herşeye karışana kâhya derler.
4 Haziran 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar