“Cemaati özürsüz terk eden, Cennet’in kokusunu duyamaz” hadis-i şerifinin manası nedir?
Bu gibi ifadeler o amelin ehemmiyetini tebarüz için kullanılır. Yoksa imanı varsa, hiç cemaatle namaz kılmasa da cennete gidecektir. Veya cennette, o amele mahsus zevki duyamaz, demektir.


4 Haziran 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar