Nişan yüzüğü an’anesi Romalılardan geldiğine göre Müslümanların bunu tatbik etmesi caiz olur mu?
Bunlar âdettir. Adetlerde gayrı müslimlere benzemek câizdir. Böyle dine aykırı olmayan şeyleri iki müslüman yapınca, İslâm âdeti olur. Nişan yüzüğü şu anda İslâm âdeti olmuştur


31 Mayıs 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar