TBMM’nin 1 Kasım 1922’ye kadar kabul ettiği kanunlar padişahın tasdikine arz ediliyor muydu?
Hayır. Her ne kadar Ankara hükümeti, 1876 tarihli Osmanlı Kanun-i Esasi’sinin cari olduğunu beyan etmiş ise de, Ankara meclisi ayrı ve paralel bir hükümetin parlamentosudur.


31 Mayıs 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar