İsrailoğulları’nın iki defa bozgunculuk yapacağı Kur’an-ı kerimde geçmektedir. Bunlar hangisidir?
İsrâ suresinin 4. yet-i kerimesinde geçer. Kati olmamakla beraber tefsirlerde birincisi ME VI. asırda babil hükümdarı Buhtunnasr'ın Kenan ilini işgal edip İsrailoğullarını Babil’e sürgünü, ikincisi MS I. asırda Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselâma yapılanlardan dolayı Romalıların icra ettiği sürgünleridir.


31 Mayıs 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar