Açe’de şeriatın ceza hukukunun tatbik edildiği doğru mudur?
Açe diye bir devlet yoktur. Endonezya’nın eyaletidir. Endonezya laiktir. Böyle bir devlette şer’î ceza hukukunun tatbiki mevzubahis olamaz. Açe, Nijerya gibi memleketlerde veya Taliban, IŞID gibi teşkilatlarda şer’î ceza hukukunun tatbikine dair misaller dine aykırıdır.


31 Mayıs 2021 Pazartesi