Peygamberler içinde en üstününün Hazret-i Muhammed olduğu âyet-i kerime ile sabit iken, Cenab-ı Peygamber’in, “Yunus aleyhisselâmı benden üstün tutmayın” sözünü nasıl anlamalıdır?
Peygamberlik makamı cihetiyle bütün peygamberler aynıdır. (Bakara: 285) Buna mukabil, “Biz peygamberlerden bazısını bazısından üstün kıldık” buyurmuştur. (İsrâ: 55) Yunus aleyhisselâmın kavmine tevhidi tebliğ edip, inanmadıklarında izin verilmesini beklemeden çıkıp gitmesi sebebiyle “Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ben nefsine zulmedenlerden oldum” şeklindeki duasından dolayı insanlarda kendisine şüphe teşekkül etme ihtimaline binaen böyle söylemiştir. Bunu tayin, kulların harcı ve hakkı değildir. Belki de Muhammed aleyhisselâm, bu sözü, kendisinin peygamberlerin en üstünü olduğu bildirilmeden evvel söylemiş olabilir.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar