Kadın belli bir tarihe kadar mehrinin ödenmesini isteyebilir mi?
Mehrin tamamı muaccel veya müeccel yahut bir kısmı muaccel bir kısmı müeccel olabilir. Bu, karşılıklı rıza ile kararlaştırılabilir. Mehr-i müeccel, bir vadeye bağlanabilir. Vadeye bağlanmamışsa iki taraftan biri ölünce veya boşanınca verilir. Mehr-i müeccelin vadesi geldiği zaman ödenmemesi boşanmaya sebep olmaz; ancak kadın mehr-i müeccelimi şu tarihte ödemezsen boş olmam şartıyla evlendim derse, adam da bunu kabul ederse, ödemediği o zaman kadın boş düşer.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar