Kadın itikâfa girebilir mi?
Kadın câmide değil; ama evinde mescid ittihaz ettiği bir odada müstehab olan itikâfa girebilir. Mâlikî ve Şâfiîlerde herkes için ev mescidinde itikâfa girmeye cevaz verenler vardır. İtikâf sünnet olduğu için, mezhep taklidine lüzum yoktur.
28 Mayıs 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar